Количката е празна

Изисквания за печатни файлове

ФАЙЛОВИ ФОРМАТИ

 • PDF – единствената опция за печат на векторни файлове е PDF. Всички шрифтове и графики трябва да бъдат вградени в PDF файла.
 • TIFF – при подаване на TIFF файл за печат, всички слоеве трябва да се редуцират до един комбиниран фонов слой
 • JPEG/PNG - при експорт на файлове във формат JPEG, обърнете внимание на качеството на изходния файл. Изберете възможно най-високото ниво на качество, или най-ниската степен на компресиране, за да получите изходни файлове с високо качество.
 • PSD - Photoshop файловете често създават проблеми в автоматизирания ни производствен процес, тъй като изискват много повече памет поради функциите за обработка като слоеве, пътеки и екрани. Следователно е необходимо да записвате своите Photoshop файлове като PDF, JPEG или TIFF, като по този начин се предотвратяват и случайни промени в шрифтове и графики при обработка.

За всеки от посочените файлови формати е необходимо да бъдат спазени следните изисквания:


РЕЗОЛЮЦИЯ

За да се избегне компрометиране на качеството на дизайна ви при печат, файловете ви трябва да са с резолюция не по-ниска от 250-300 dpi.


ОТПУСКАНЕ ЗА РЯЗАНЕ

Отпускането за рязане е допълнително отстояние, което трябва да бъде оставено на всеки проект за печат. То представлява продължение на фона на дизайна най-често с по 2 мм от всяка страна.

Например: визитки, чийто краен размер е 90/50 мм, трябва да имат по 2 мм отпускане за рязане от всяка страна и така общият им размер става 94/54 мм.

Отпускането за рязане служи за толеранс за правия нож, който изрязва печатните изделия в крайния им размер. Ножът невинаги може да бъде поставен на точното място, на което свършва напечатания дизайн и започва хартията без печат. Ако липсва отпускане за рязане, при отместване на острието навън, в изделието ще се вижда цвета на хартията, а ако се отмести навътре, може да засегне част от дизайна. Именно затова безопасното отстояние, на което трябва да бъдат всички важни графични или текстови елементи, е поне 3-4 мм навътре от крайния размер на изделието. Ако това отстояние не бъде спазено, има опасност тези елементи да бъдат отрязани.

Ако дизайнът ви няма фон, който трябва да продължава до края на изделието, отпускането за рязане трябва да е бяло поле. 

Не забравяйте, че за всеки от предлаганите продукти в нашия сайт можете да използвате схемите за съответния размер изделие като ориентир :)

Когато генерирате PDF файл, професионалните програми за оформление ви позволяват да включвате различни маркери и допълнителни знаци. Моля, създайте вашите файлове без маркери и допълнителни знаци.


ОФОРМЛЕНИЕ НА БРОШУРИ И КАТАЛОЗИ

Тъй като работният ни процес е автоматизиран, не е възможно да обработваме двойни страници (разтвори). В този смисъл изискваме от вас да предоставите за печат PDF файл с последователни единични страници. За каталози и брошури отпускането за рязане трябва да е 5 мм от всяка страна, като всички важни текстови или графични елементи трябва да са на безопасното отстояние от 5 мм навътре от крайния размер.

За да избегнем всякакви рискове, ви препоръчваме да номерирате страниците на документа си. Ние не носим отговорност за правилния ред на страниците, ако те не са номерирани или не са подадени като поредни във файла.

За лепени каталози с меки корици е необходимо да имате предвид големината на гръбчето на каталога, когато проектирате файла за печат на корицата. Приблизителната ширина на гърба на каталога може да бъде изчислена както следва:

Брой на страниците на тялото : 2 x грамажа на хартията : 1000 = ширина на гърба

Пример: тяло 128 страници и грамаж на хартията 135 g/m²:

128 : 2 x 135 : 1000 = 8.64 mm


НАИМЕНУВАНЕ НА ФАЙЛОВЕ

При качване на файлове за поръчка, weprint.bg генерира произволни имена на файлове. Поради тази причина е важно дизайните на многостранични изделия да са в общ PDF файл, за да не се създава объркване за подредбата на страниците.


ЦВЕТОВО ПРОСТРАНСТВО

Файловете за печат трябва да бъдат създадени в цветови режим CMYK. Това съкращение упоменава четирите основни цветове, които се използват при печат – Cyan (циан), Magenta (магента), Yellow (жълто), Black (черно).

При поръчка в weprint.bg ще намерите падащо меню Цветност. Цветността на печата показва колко от мастилата на печатната машина (Cyan, Magenta, Yellow, Black) ще трябва да се смесят, за да се получат цветовете във вашия дизайн. Първата цифра е за лицето на продукта, а втората – за гърба.

1 + 0 - едноцветен едностранен печат (най-често черен)

1 + 1 - едноцветен двустранен печат (най-често черен)

2 + 0 - двуцветен едностранен печат (най-често черен + още един допълнителен цвят, например 100% Cyan)

4 + 0 - пълноцветен едностранен печат

4 + 1 - пълноцветно лице и едноцветен гръб (най-често черен)

4 + 4 - пълноцветен двустранен печат

Моля да отбележите, че дори печатът на изделието да е само в черно, ако има плътен фон (например черен фон и бял текст, едностранно), цветността не е 1 + 0, а 4 + 0 поради 2 причини:

 • получава се голямо напластяване на мастило
 • при използване само на черното мастило не може да се получи истинско черно; за получаване на наситен черен цвят, цветността трябва да е 4 + 0 (или 4 + 4 за двустранен печат.)

Ако файлът ви за печат е в друго цветово пространствo (например RGB), при печат цветовете автоматично ще се конвертират до CMYK. Тъй като много RGB и специални цветове са извън цветовата гама, която може да бъде възпроизведена от CMYK при печат, при конвертирането може да се получи цветово изместване. При наличието на Pantone цветове нашите машини конвертират цвета до цвят в CMYK на същия принцип.

Цветовото конвертиране дава нова, подобна стойност на оригиналната цветова стойност, която невинаги е идентична с оригиналната цветова. Например: определен нюанс на RGB червено може да се прояви като почти оранжево в CMYK.

На компютърния екран цветовете се изобразяват в режим RGB. Тъй като всеки монитор има различен дизайн и настройки, визуализацията на цветовете може да е различна на различни монитори.

За да се изобразят правилно цветовете, мониторът трябва да бъде калибриран и настроен от специалист.


РЯЗАНЕ ПО КОНТУР НА СТИКЕРИ

При рязане на стикери на плотер по контур (било то в кръгла или в неправилна форма), молим да спазвате следните изисквания:

 • Отпускането за рязане трябва да е по 2 мм от всяка страна
 • Контурът за рязане трябва да е векторен и отделен със spot цвят, който да е контрастен на вашия дизайн и с активирана опция OVERPRINT STROKE
 • Всички текстове и важни елементи трябва да са на поне 1-2 мм навътре от контура за рязане
 • При плотерно рязане файлът за печат с включения контур трябва да бъде задължително в PDF

ПРАВОПИСНИ И ПЕЧАТНИ ГРЕШКИ

При качване на файлове за печат, уверете се, че текстовете са изписани коректно. В weprint.bg не проверяваме изпратените от клиента дизайни за правописни и печатни грешки. Ние не носим отговорност за езикови грешки при подадени файлове от клиента.


ШРИФТОВЕ И ТЕКСТ

В PDF файловете, всички шрифтове трябва да бъдат вградени или конвертирани в криви/линии. Това означава, че шрифтовете вече не могат да бъдат редактирани, а се превръщат в обикновени форми и пътечки (paths.) Когато конвертирате шрифтове в криви/линии, не забравяйте да конвертирате и интервалите (шпациите). Черният цвят на текста не трябва да бъде съставен, а 100% черно. (C0 M0 Y0 K100).


ПРИПОКРИВАНЕ НА ЦВЕТОВЕТЕ - OVERPRINT

Цветове, които неправилно са дефинирани като припокриване (OVERPRINT), са често срещана грешка във файлове за печат, защото получаващата се в резултат смесица от цветове от преден и от заден план често не се визуализира на монитора, а също така не се вижда на многоцветни принтери. Резултатът може да бъде изненадваща промяна на конкретен цвят.

weprint.bg не проверява настройките за OVERPRINT, защото те могат да са част от идеята на проекта. Ако цветът на отпечатания материал е различен поради именно такава „неправилна настройка“, weprint.bg не носи отговорност за това.

Преди печат автоматично обектите в 100% черно стават OVERPRINT, а белите обекти се задават да не са OVERPRINT, като между цветовете се задава застъпване 0.06 мм.

Довършителни операции като топъл печат, преге (релефен печат) или щанцоване трябва да са включени във файла за печат като отделен цвят с името на съответната операция и с OVERPRINT.ФАЙЛОВЕ ЗА СУВЕНИРНИ РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ

При поръчка на сувенирни материали (химикали, моливи, бележници, запалки) е задължително да прикачвате векторни файлове за печат във формат PDF. Тъй като печатното поле на тези материали е много малко, растерните файлове трябва да се смалят значително и с това губят своето качество. Векторните файлове не променят качеството си при промяна на размера и затова те са по-подходящи при печат на сувенирни материали.


ЧАСТИЧЕН (СПОТ) UV ЛАК

В weprint.bg работим с частичния лак като цветово отделяне на 5-и цвят в допълнение към CMYK. Ето защо създаването на проект с частичен лак е подобно на нанасяне на spot цветове.
Изисквания за подготовка на проект с частичен лак:

 • Елементите, които ще имат лак, трябва да бъдат отбелязани с отделен spot цвят, който трябва да е контрастен на вашия дизайн
 • Трябва spot цветът да е наименуван подходящо (spot UV/varnish или др.)
 • Елементи, които са само Stroke, трябва преди подаване на файла да бъдат превърнати в обикновени пътечки чрез командата Outline Stroke
 • Всички елементи, върху които ще бъде нанесен лак, трябва да са с активирана опция Overprint Fill. Това ще гарантира, че първо ще се отпечата Вашия дизайн, а след това ще бъде нанесен частичния лак.

Ако имате затруднения при изработката на дизайн за печатните си материали, ние, от weprint.bg, ще се радваме да Ви помогнем. Можете да се свържете с нас на info@weprint.bg, да ни разкажете за дейността си и да реализираме идеите ви върху хартия :)